Nazwisko:
Krusiński
Imię:
Tadeusz
Rok urodzenia:
1675
Rok śmierci:
1756
Miejsce śmierci:
Zbrzyzie k. Kamieńca Podolskiego
UWAGI: W opracowaniach podaje się nazwę tej miejscowości w różnych wariantach: Zbrzezie, Zbrzyź, Zabrzezie, Brzezie. "Nowy Korbut" jako miejsce śmierci Krusińskiego wskazuje Kamieniec Podolski.
miejsce_smierci_comment:
UWAGI: W opracowaniach podaje się nazwę tej miejscowości w różnych wariantach: Zbrzezie, Zbrzyź, Zabrzezie, Brzezie. "Nowy Korbut" jako miejsce śmierci Krusińskiego wskazuje Kamieniec Podolski.
Terytorium śmierci:
Podole
Główne miejsce działalności:
Kamieniec Podolski
Terytorium działalności:
Podole
Opis działalności:
Orientalista, jezuita. Ukończył kurs pedagogiczny w Jarosławiu (1693-1694), był nauczycielem w Łucku i we Lwowie. Po powrocie z wyprawy do Persji pełnił obowiązki regensa konwiktu w Kamieńcu Podolskim (1728-1731), zastępcy rektora w Jarosławiu i dyrektora szkół w Krośnie (1731-1733). Jako członek kolegium przemyskiego przebywał na dworze Józefa Mniszcha (1733-1734). W następnych latach przebywał w Samborze, potem został zastepcą rektora w kolegium w Ostrogu (1736-1741). Działał też w kolegiach w Jarosławiu (1741-1742) i Kamieńcu Podolskim (1747-1757). Orgelbrand, a za nim "Nowy Korbut" podają, że w latach 1736-1739 Krusiński był prokuratorem kolegiów we Lwowie i Ostrogu, jednak żadne nowsze opracowanie nie potwierdza jego działalności we Lwowie w tym okresie.
Inne miejsca kresowe:
Jarosław, Łuck, Lwów, Krosno, Przemyśl, Sambor, Ostróg
Okres działalności:
staropolski