Nazwisko:
Lachowski
Imię:
Sebastian Fabian
Rok urodzenia:
1731
Rok śmierci:
1794
Miejsce urodzenia:
Ruś Czerwona
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Kaznodzieja. Chrzczony w Rawie Ruskiej. Studiował w Jarosławiu, Krasnymstawie i Lwowie, uczył we Lwowie i Żytomierzu. 1760-1761 odbył trzecią probację zakonną w Jarosławiu.
Inne miejsca kresowe:
Rawa Ruska, Krasnystaw, Jarosław, Żytomierz
Okres działalności:
Oświecenie