Nazwisko:
Załuski
Imię:
Józef Andrzej (Jędrzej)
Rok urodzenia:
1770
Rok śmierci:
1806
Główne miejsce działalności:
Kijów
Terytorium działalności:
ziemia kijowska
Opis działalności:
Polihistor, bibliograf, historyk, poeta, dramatopisarz, tłumacz, edytor, kaznodzieja, polityk, organizator życia literackiego. 1732-1736 proboszcz jaworowski. 1735 mianowany przez Stanisława Leszczyńskiego biskupem przemyskim (wobec upadku Leszczyńskiego nominacja nie zyskała potwierdzenia papieskiego). Opiekował się drukarnią karmelitów w Berdyczowie, założył konwent sióstr miłosierdzia w Żytomierzu. 1758 nominowany biskupem kijowskim i czernihowskim (prekonizowany 1759).
Inne miejsca kresowe:
Jaworów, Przemyśl, Berdyczów, Żytomierz, Czernihów
Okres działalności:
Oświecenie