Nazwisko:
Rak
Imię:
Jan
Rok urodzenia:
1820
Rok śmierci:
1909
Miejsce urodzenia:
Husowo pow. łańcucki
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Husowo pow. łańcucki
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Husowo pow. łańcucki
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta-samouk, syn chłopa pańszczyźnianego, osiadły w Husowie pow. łańcucki.
Okres działalności:
Pozytywizm