Nazwisko:
German
Imię:
Juliusz
Rok urodzenia:
1880
Rok śmierci:
1953
Miejsce urodzenia:
Jarosław
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Powieścio- i dramatopisarz, autor książek dla dzieci. Kształcił się we Lwowie. W 1903-1911 był urzędnikiem Namiestnictwa we Lwowie. 1911-1914 redagował Gazetę Lwowską.
Okres działalności:
Pozytywizm