Nazwisko:
Zimorowic
Imię:
Józef Bartłomiej
Rok urodzenia:
1597
Rok śmierci:
1667
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, kronikarz i burmistrz Lwowa. Autor Sielanek nowych ruskich.
Okres działalności:
staropolski