Nazwisko:
Urbański
Imię:
Aureli Napoleon
Rok urodzenia:
1844
Rok śmierci:
1901
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Dramatopisarz, poeta, nowelista, tłumacz. Mieszkał stale we Lwowie. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim, pracował w bibliotece Ossolineum, a następnie w bibliotece uniwersyteckiej. Przez pewien czas był nauczycielem w szkole realnej. Należał do inicjatorów i współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Sceny Narodowej i wykładał literaturę polską w szkole dramatycznej. Był sekretarzem dyrekcji teatru lwowskiego. Urzędnik Wydziału Krajowego sejmu galicyjskiego, działacz Koła Literackiego, współorganizował liczne obchody patriotyczne i kulturalne.
Okres działalności:
Pozytywizm