Nazwisko:
Bielawski
Imię:
Bruno
Rok urodzenia:
1831
Rok śmierci:
1861
Miejsce urodzenia:
Nehrybka k. Przemyśla
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, pisarz ludowy, kształcił się najpierw w Przemyślu, później we Lwowie, gdzie pracował w Bibliotece Zakładu Ossolińskich i redagował pismo dla ludu Dzwonek.
Inne miejsca kresowe:
Przemyśl
Okres działalności:
Romantyzm