Nazwisko:
Finkel
Imię:
Ludwik
Rok urodzenia:
1858
Rok śmierci:
1930
Miejsce urodzenia:
Bursztyn pow. rohatyński
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Historyk, bibliograf. Uczył się w Grzymałowie i Tarnopolu. Studiował we Lwowie, z jego inicjatywy założono Kółko Historyków przy Czytelni Akademickiej oraz przystąpiono do opracowania "Bibliografii historii polskiej". Był aplikantem w lwowskim Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich. Wykładał w Dublanach i na uniwersytecie we Lwowie. Założyciel, sekretarz, prezes i członek honorowy Towarzystwa Historycznego. Współredagował Kwartalnik Historyczny. Wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Współpracował z Towarzystwem Oświaty Ludowej, należał do Rady Wykonawczej Macierzy Szkolnej. Był założycielem i kustoszem Archiwum Uniwersyteckiego we Lwowie. Współpracował z Towarzystwem Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie. Swój księgozbiór zapisał w testamencie Muzeum Podolskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu.
Inne miejsca kresowe:
Grzymałów, Tarnopol, Dublany
Okres działalności:
Pozytywizm