Nazwisko:
Mohyła (Mohiła)
Imię:
Piotr
Rok urodzenia:
1596
Rok śmierci:
1647
Miejsce śmierci:
Kijów
Terytorium śmierci:
ziemia kijowska
Główne miejsce działalności:
Kijów
Terytorium działalności:
ziemia kijowska
Opis działalności:
Teolog, polemista, metropolita kijowski, halicki i całej Rusi, święty Kościoła prawosławnego. Kształcił się w lwowskiej szkole brakiej i Akademii Zamojskiej. W 1621 roku walczył pod Chocimiem. Następnie nabył szereg dóbr ziemskich w woj. bełskim (Wielkie Oczy, Zmiowiska, Wólka Mohiłowska) i kijowskim (Muhojedy, Opaczyce, Poznakowszczyzna, Rubiążówka). W roku 1625 wstąpił do Ławry Pieczerskiej, od 1627 roku został jej archimandrytą. W 1631 założył przyklasztorne kolegium rusko-łacińskie (późniejsze Kolegium Kijowsko-Mohylańskie). Od 1632 metropolita kijowski, wyświęcony uroczyście we Lwowie w 1633. Filie swojej szkoły otworzył w Winnicy (1634) i Krzemieńcu (1636).
Inne miejsca kresowe:
Lwów, Zamość, Chocim, Winnica, Krzemieniec, Wielkie Oczy woj. bełskie, Zmiowiska woj. bełskie, Wólka Mohiłowska woj. bełskie, Muhojedy woj. kijowskie, Opaczyce woj. kijowskie, Poznakowszczyzna woj. kijowskie, Rubiążówka woj. kijowskie
Okres działalności:
staropolski