Nazwisko:
Gubrynowicz
Imię:
Bronisław
Rok urodzenia:
1870
Rok śmierci:
1933
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Historyk literatury. Uczył się i studiował we Lwowie. Był skryptorem w Ossolineum i zastępcą nauczyciela w Gminazjum im. Franciszka Józefa. Był sekretarzem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz jednym z założycieli i współredaktorów Pamiętnika Literackiego. W 1904 rozpoczął wykłady na Uniwersytecie Lwowskim i objął obowiązki kustosza Muzeum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Był recenzentem teatralnym Gazety Lwowskiej. Po pierwszej wojnie światowej redagował ponownie Pamiętnik Literacki oraz stworzony przez siebie Ruch Literacki.
Okres działalności:
Pozytywizm