Nazwisko:
Dzieduszycki
Imię:
Maurycy
Rok urodzenia:
1813
Rok śmierci:
1877
Miejsce urodzenia:
Rychcice pow. samborski
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Historyk, publicysta. Lata dziecinne spędził w Rychcicach pow. samborski, Zahajpolu pow. kołomyjski i Medowie pow. brzeżański. Uczył się w Drohobyczu, Czerniowcach i Tarnopolu. Studiował we Lwowie, był tam kuratorem Zakładu Nar. im. Ossolińskich.
Inne miejsca kresowe:
Zahajpol, Medowa, Drohobycz, Czerniowce, Tarnopol
Okres działalności:
Romantyzm