Nazwisko:
Kasparowicz
Imię:
Gabriel Andrzej (Jędrzej)
Rok urodzenia:
1717
Rok śmierci:
1785
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, kaznodzieja, pisarz religijny. Kształcił się w kolegium papieskim we Lwowie, 1741 uzyskał święcenia kapłańskie i został kaznodzieją przy lwowskiej archikatedrze ormiańskiej, 1780 został kanonikiem archikatedry, a w 1784 - proboszczem kapituły. Był spowiednikiem benedyktynek lwowskich.
Okres działalności:
Oświecenie