Nazwisko:
Jerlicz
Imię:
Joachim
Rok urodzenia:
1598
Rok śmierci: [dane przybliżone]
1673
Żył jeszcze w kwietniu 1673.
Miejsce urodzenia:
Kolenka k. Ostroga
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Miejsce śmierci:
[brak danych]
Terytorium śmierci:
[brak danych]
Główne miejsce działalności:
Chodorków k. Skwiry
Terytorium działalności:
ziemia kijowska
Opis działalności:
Pamiętnikarz. W 1621 roku został ranny pod Chocimiem. Od 1630 roku przemieszkiwał w zamku w Chodorkowie k. Skwiry. W 1647 roku został wyrugowany ze wsi Byków (Bykowa) k. Chodorkowa. Najazdu dokonał według PSB "syn przyjaciela Adama Tuszyny"; według Orgelbranda (t. 13 s. 256) "syn dawnego jego przyjaciela Adam Tyszyna"; natomiast Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (hasło Chodorków, t. I s. 608) podaje, że Jerlicza rugował z Bykowa Adam Tysza, syn jego szwagra Jeremiasza Tyszy. Fakt ten, a także zniszczenie przez Kozaków w 1648 roku jego wsi Koczerowo skłoniły J. Jerlicza do schronienia się w monasterze pieczarskim koło Kijowa.
Inne miejsca kresowe:
Chocim, Kijów, Byków k. Chodorkowa, Koczerowo k. Radomyśla
Okres działalności:
staropolski