Nazwisko:
Schnür-Pepłowski
Imię:
Stanisław
Rok urodzenia:
1859
Rok śmierci:
1900
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Publicysta, historyk, historyk teatru. Uczył się i studiował we Lwowie, następnie zajął się tam pracą dziennikarską. Należał do komitetu redakcyjnego Dziennika Polskiego. Był członkiem Czytelni Akademickiej, a w 1882 jej prezesem. Redagował czasopismo Nafta. Był sekretarzem lwowskiego Towarzystwa Dziennikarzy Polskich i Koła Literacko-Artystycznego, redagował organ Koła pt. Iris.
Okres działalności:
Pozytywizm