Nazwisko:
Galatowski
Imię:
Joannicy
Inna wersja imienia: Joanicjusz.
imie_comment:
Inna wersja imienia: Joanicjusz.
Rok urodzenia:
1625
Data urodzenia nieznana; najpewniej pierwsza połowa XVII wieku.
rok_urodzenia_umowne:
1
Rok śmierci:
1688
Miejsce urodzenia:
[brak danych]
Terytorium urodzenia:
[brak danych]
Miejsce śmierci:
Czernihów
Terytorium śmierci:
ziemia kijowska
Główne miejsce działalności:
Kijów
Terytorium działalności:
ziemia kijowska
Opis działalności:
Pisarz homiletyczny, polemista. Ksztalcił się w kolegium kijowskim. Rektor Akademii Kijowskiej wl latach 1658-1659. Wsławił się dysputą z Adrianem Pikarskim w Białej Cerkwi w 1663. Po zburzeniu Akademii Kijowskiej tułał się po Podolu i Wołyniu, przebywał też przez pewien czas we Lwowie. W 1668 był ihumenem monasteru Brackiego w Kijowie, 1669 wyświecony na archmandrytę klasztoru Jeleckiego w Czernihowie.
Inne miejsca kresowe:
Lwów, Biała Cerkiew, Podole (niesprecyzowane), Wołyń (niesprecyzowane)
Okres działalności:
staropolski