Nazwisko:
Rettel
Imię:
Leonard
Rok urodzenia:
1811
Rok śmierci:
1885
Miejsce urodzenia:
Podhajce
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Publicysta, tłumacz, w 1880 wziął udział w uroczystych obchodach pięćdziesiątej rocznicy powstania listopadowego we Lwowie.
Okres działalności:
Romantyzm