Nazwisko:
Maskiewicz
Imię:
Samuel
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1580
Ur. ok. 1580.
Rok śmierci: [dane przybliżone]
1633
Starsze źródła podają daty przybliżone. Nowy Korbut: po 1632, PSB: ok. 1640.
Miejsce śmierci:
[brak danych]
Terytorium śmierci:
[brak danych]
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Pamiętnikarz, żołnierz. Walczył na Podolu, 1607 przebywał na leżu zimowym w Kowlu, 1613 przebywał w Samborze, Przemyślu i Lwowie.
Inne miejsca kresowe:
Kowel, Sambor, Przemyśl
Okres działalności:
staropolski