Nazwisko:
Konopacki
Imię:
Szymon
Rok urodzenia:
1790
Rok śmierci:
1884
Miejsce urodzenia:
Wołodówka
Terytorium urodzenia:
"na Ukrainie"
Miejsce śmierci:
Stare Beyżymy p. Zasławiem Woł.
Terytorium śmierci:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Żytomierz
Terytorium działalności:
Wołyń (zmiana)
Opis działalności:
Poeta, pamiętnikarz. Dzieciństwo spędził w Szulajkach na Wołyniu, uczył się w Międzyrzeczu Koreckim i Lubarze. Należał do palestry żytomierskiej, był podsędkiem sądu ziemskiego zwiahelskiego. Intendent Liceum Krzemienieckiego, podkomorzy zwiahelski, prezes izby cywilnej wołyńskiej, marszałek powiatu zasławskiego.
Inne miejsca kresowe:
Szulajki na Wołyniu, Międzyrzec Korecki, Lubar, Zwiahel, Krzemieniec, Zasław
Okres działalności:
Romantyzm