Nazwisko:
Zaborowski
Imię:
Tymon
Rok urodzenia:
1799
Rok śmierci:
1828
Miejsce urodzenia:
Liczkowce nad Zbruczem
Terytorium urodzenia:
Podole
Miejsce śmierci:
Zbrucz [utonięcie] (?)
NK: "zmarł śmiercią (najprawdopodobniej) samobójczą, tonąc w Zbruczu (lub też w stawie położonym przy drodze do Horodnicy, majatku Zabielskich)".
miejsce_smierci_comment:
NK: "zmarł śmiercią (najprawdopodobniej) samobójczą, tonąc w Zbruczu (lub też w stawie położonym przy drodze do Horodnicy, majatku Zabielskich)".
Terytorium śmierci:
Podole (?)
Główne miejsce działalności:
Krzemieniec
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Poeta, dramatopisarz, tłumacz, krytyk literacki. Uczył się w gimnazjum lwowskim, a potem w Liceum Wołyńskim (Krzemienieckim). Należał do Towarzystwa Dobroczynności Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego (1815-1816 prezes), uczęszczał na zebrania literackie organizowane w domu Filipa Platera, był członkiem Klubu Piśmienniczego. W końcu 1816 udał się przez Lwów do Warszawy, gdzie był jednym z inicjatorów czasopisma byłych krzemieńczan - Ćwiczenia Naukowe. 1818 osiadł w Liczkowicach, 1819 powołany na członka reaktywowanego Towarzystwa Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego Kształcących się w Porządnym Mówieniu i Pisaniu. Był związany z organizacjami patriotycznymi działającymi na terenie Podola (m. in. z nieznanym bliżej Związkiem Wolnych Braci Podolan). Zmarł śmiercią (najprawdopodobniej) samobójczą, tonąc w Zbruczu (lub też w stawie położonym przy drodze do Horodnicy [k. Grodna], majątku Zabielskich). Pochowany w Liczkowcach.
Inne miejsca kresowe:
Lwów
Okres działalności:
Oświecenie