Nazwisko:
Drzewiecki
Imię:
Józef
Rok urodzenia:
1772
Rok śmierci:
1852
Miejsce urodzenia:
Juśkowce pow. krzemieniecki
Terytorium urodzenia:
Wołyń
Główne miejsce działalności:
Krzemieniec
Terytorium działalności:
Wołyń
Opis działalności:
Pamiętnikarz. Uczył się w szkołach krzemienieckich. 1792 komisarz cywilno-wojskowy woj. wołyńskiego oraz poseł na sejm. W czasie powstania kościuszkowskiego uzyskał patent na pułkownika milicji wołyńskiej. Wzięty do niewoli pod Maciejowcami, został wywieziony do Taszan [na Wołyniu?]. 1795-1796 czynny był w konspiracji lwowskiej. 1803 otrzymał od matki Juśkowce i Krasnołukę w pow. krzemienieckim. Współdziałał z T. Czackim w akcji rozbudowy szkolnictwa trzech południowych guberni. Członek wołyńskiej guberni sądowo-edukacujnej. Zabiegał o przekształcenie Liceum Krzemienieckiego w uniwersytet. 1817 marszałek szlachty pow. krzemienieckiego, 1833 kurator podolski, 1839 marszałek pow. hajsyńskiego. Gospodarował w Juśkowcach, potem w Kunce k. Hajsyna.
Inne miejsca kresowe:
woj. wołyńskie, Taszany, Lwów, Krasnołuka pow. krzemieniecki, Podole, Hajsyn, Kunka k. Hajsyna
Okres działalności:
Oświecenie