Nazwisko:
Pawlikowski
Imię:
Jan Gwalbert
Rok urodzenia:
1860
Rok śmierci:
1939
Miejsce urodzenia:
Medyka pod Przemyślem
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Krytyk literacki, historyk literatury, poeta, tłumacz. Studiował w Dublanach, w 1887 osiadł w Medyce, od 1893 mieszkał we Lwowie. Wykładał w Dublanach i w szkole nauk politycznych we Lwowie. Redagował Ekonomistę Polskiego. Był prezesem lwowskiego Związku Naukowo-Literackiego, redagował wydawnictwo seryjne związku Wiedza i Życie. Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wygłaszał odczyty o twórczości Słowackiego w Związku Naukowo-Literackim oraz w Towarzystwie Naukowym. Prezes Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim. 1915-1918 przebywał w Żytomierzu, gdzie uczestniczył w pracach Macierzy Polskiej. Od 1920 należał do komitetu redakcyjnego Ochrony Przyrody, 1923 założył i redagował Wierchy.
Inne miejsca kresowe:
Dublany, Żytomierz
Okres działalności:
Pozytywizm