Nazwisko:
Godebski
Imię:
Franciszek Ksawery
Rok urodzenia:
1801
Rok śmierci:
1869
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Poeta, historyk, publicysta, pisarz dramatyczny. Uczył się w Liceum Krzemienieckim, organizował ruch zbrojny na Wołyniu podczas powstania listopadowego, był posłem z ziemi łuckiej. Po powrocie z emigracji osiadł we Lwowie jako kustosz biblioteki Ossolineum.
Inne miejsca kresowe:
Krzemieniec, Wołyń, Łuck
Okres działalności:
Romantyzm