Nazwisko:
Borkowski Dunin
Imię:
Aleksander (Leszek)
Rok urodzenia:
1811
Rok śmierci:
1896
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Publicysta, poeta. Przez całe życie związany z Lwowem, studiował w Czerniowcach, osiadł w Winniczkach pod Lwowem, potem w Krzywczycach.
Inne miejsca kresowe:
Czerniowce (Pokucie), Winniczki pod Lwowem, Krzywczyce
Okres działalności:
Romantyzm