Nazwisko:
Jemiołowski
Imię:
Mikołaj
Rok urodzenia: [dane przybliżone]
1620
Ok. 1620.
Rok śmierci: [dane przybliżone]
1693
Zmarł ok. 1693 (niekiedy podaje się 1692).
Miejsce urodzenia:
[brak danych]
Terytorium urodzenia:
[brak danych]
Miejsce śmierci:
[brak danych]
Terytorium śmierci:
[brak danych]
Główne miejsce działalności:
Bełz
Był poborcą podatkowym ziemi bełskiej.
glowne_miejsce_dzialalnosci_comment:
Był poborcą podatkowym ziemi bełskiej.
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Pamiętnikarz. Osiadły w województwie bełskim. Walczył pod Beresteczkiem w 1651. W 1653 brał udział w wyprawie Stefana Czarnieckiego na Bracławszczyznę oraz w kampanii żwanieckiej. W 1655 walczył pod Ochmatowem i pod Gródkiem Jagiellońskim. W 1659 wczestniczył w komisji lwoskiej w sprawie wypłaty zaległego żołdu. W latach 1659-1661 prawdopodobnie walczył na Ukrainie. W latach 1663-1664 wziął udział w wyprawie Jana Kazimierza na Ukrainę. W 1664 roku skaany przez trybunał lubelski na banicję za nadużycia we wsi Poddubce k. Rawy Ruskiej, sprawa ta najprawdopodobniej nie miała jednak dla niego dalszych konsekwencji. Po zakończeniu kariery wojskowej był poborcą podatkowym ziemi bełskiej i rewizorem powiatu grabowieckiego. Współwłaściciel wsi Sworyczowa w woj. bełskim. Gospodarował w Kotlicach (k. Zamościa?) i Konotopach pod Sokalem.
Inne miejsca kresowe:
Beresteczko, Bracław, Żwaniec, Ochmatów, Lwów, Poddubce k. Rawy Ruskiej, Grabowiec, Sworyczowa woj. bełskie, Kotlice k. Zamościa, Konotopy p. Sokalem
Okres działalności:
staropolski