Nazwisko:
Rolle
Imię:
Antoni Józef
Rok urodzenia:
1830
Rok śmierci:
1894
Miejsce urodzenia:
Henryków pow. latyczowski
Terytorium urodzenia:
Podole
Miejsce śmierci:
Kamieniec Podolski
Terytorium śmierci:
Podole
Główne miejsce działalności:
Kamieniec Podolski
Terytorium działalności:
Podole
Opis działalności:
Historyk, autor opowiadań, lekarz. Uczył się w Jaryszowie, Szarogrodzie, Humaniu, Niemirowie, Winnicy i Białej Cerkwi. Maturę uzyskał w Kijowie, tam też ukończył studia. W 1856 osiadł jako praktykujący lekarz w Jaryszowie pod Mohylowem, a w 1861 przeniósł się do Kamienica Podolskiego. Założył tam wraz z innymi lekarzami Podolskie Stowarzyszenie Lekarskie oraz lecznicę dla ubogich. Był jednym z organizatorów Towarzystwa Dobroczynności. Miał dostęp do zbiorów archiwum tulczyńskiego, które wykorzystywał w swych pracach literackich i historycznych. Był członkiem-korespondentem Kijowskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Inne miejsca kresowe:
Jaryszów pod Mohylowem, Szarogród, Humań, Niemirów, Winnica, Biała Cerkiew, Kijów, Tulczyn
Okres działalności:
Pozytywizm