Nazwisko:
Krček
Imię:
Franciszek
Rok urodzenia:
1869
Rok śmierci:
1916
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Językoznawca, bibliograf, tłumacz. Uczył się i studiował we Lwowie. Był nauczycielem w Jarosławiu oraz w II i IV Gimnazjum we Lwowie, wykładał na Uniwersytecie Lwowskim. Należał do współzałożycieli Towarzystwa Ludoznawczego. Był członkiem komitetu redakcyjnego czasopism: Kwartalnik Historyczny, Lud, Muzeum, Polonia, Przyjaciel Młodzieży. Internowany po zajęciu Lwowa przez Rosjan.
Inne miejsca kresowe:
Jarosław
Okres działalności:
Pozytywizm