Nazwisko:
Czarnik
Imię:
Bronisław
Rok urodzenia:
1858
Rok śmierci:
1918
Miejsce urodzenia:
Bóbrka pod Lwowem
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Historyk i krytyk literacki. Kształcił się we Lwowie. Od 1877 przez 40 lat pracował w Ossolineum jako skryptor, a następnie kustosz. Był członkiem Komisji Historycznej Akademii Umiejętności oraz współpracownikiem Kwartalnika Historycznego.
Okres działalności:
Pozytywizm