Nazwisko:
Bruchnalski
Imię:
Wilhelm
Rok urodzenia:
1859
Rok śmierci:
1938
Miejsce urodzenia:
Lwów
Terytorium urodzenia:
ziemia lwowska
Miejsce śmierci:
Lwów
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Lwów
Terytorium działalności:
ziemia lwowska
Opis działalności:
Historyk literatury. Studiował we Lwowie, wykładał na Uniwersytecie Lwowskim (1907 objął katedrę historii literatury i języka polskiego). Organizował Towarzystwo Popierania Nauki Plskiej we Lwowie. 1938 otrzymał nagrodę literacką miasta Lwowa.
Okres działalności:
Pozytywizm