Nazwisko:
Starzyński
Imię:
Stanisław
Rok urodzenia:
1784
Rok śmierci:
1851
Miejsce urodzenia:
Zamiechów
Terytorium urodzenia:
Podole
Miejsce śmierci:
Kulparków pod Lwowem
Terytorium śmierci:
ziemia lwowska
Główne miejsce działalności:
Kamieniec Podolski
Terytorium działalności:
Podole
Opis działalności:
Poeta, dramatopisarz, tłumacz, prozaik. Uczył się we Lwowie i Międzyrzeczu Koreckim. Przebywał w Tuhańczy. Osiadły na Podolu w pow. bałckim, najpierw w Buryłowie, a następnie w Dubiniowie. Dzierżawił Niemirówkę i Oczeretną w kluczu sawrańskim. Po śmierci ojca osiadł w Zamiechowie. Często przebywał w Kamieńcu Podolskim, popierał tamtejszy teatr. 1837 sprzedał Zamiechów i nabył część miasteczka Zbrzyzie nad Zbruczem (k. Kamieńca Podolskiego)i połowę wsi Siekierzyska (Podole). Następnie kupił futor pod Kamieńcem (zw. przez Starzyńskiego Rajską Bramką). 1842 osiadł w Kulparkowie pod Lwowem. W testamencie zapisał Kulparków gminie ewangelickiej we Lwowie.
Inne miejsca kresowe:
Międzyrzec Korecki, Tuhańcza, Lwów, Buryłów i Dubinów pow. bałcki, Niemirówka i Oczeretna (klucz sawrański), Zbrzyzie k. Kamieńca Podolskiego, Siekierzyska, Rajska Bramka pod Kamieńcem Podolskim
Okres działalności:
Oświecenie