Id: Nazwisko [a-z]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
262 Andrzejowski Antoni 1785 1868 Krzemieniec
28 Baranowicz Łazarz 1595 1693 Kijów
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
29 Benedykt Polak --- 1250 1250 Kijów
533 Bochwic Florian 1799 1856 Kijów
282 Bukar Seweryn 1773 1853 [niesprecyzowane]
539 Buszczyński Stefan 1821 1892 Lwów
540 Bykowski Jaksa Piotr 1823 1889 Kamieniec [Podolski]
735 Chamiec Józef Szczepan 1842 1915 Lwów
47 Chmielowski Joachim Benedykt 1700 1763 Rohatyn
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
543 Chodźko Leonard 1800 1871 Kijów
545 Chołoniewski Stanisław 1791 1846 Kamieniec [Podolski]
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
298 Czaplic Celestyn 1723 1804 Kijów
304 Daniłowicz Ignacy 1788 1843 Kijów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
754 Drogoszewski Aureli 1863 1943 Kijów
555 Duchiński Franciszek Henryk 1816 1893 Kijów
562 Felińska Ewa 1793 1859 Krzemieniec
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
68 Galatowski Joannicy 1625 1688 Kijów
765 Gawroński Franciszek Rawita 1846 1930 Lwów
775 Grabowski Ignacy Oksza 1866 1933 Kijów
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
777 Grossek-Korycka Maria 1868 1926 Kijów
778 Grudziński Stanisław 1852 1884 Lwów
782 Henkiel Dionizy Apolinary 1842 1920 Kijów
575 Hołowiński Ignacy 1807 1855 Kijów