Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
112 Krosna (z) Paweł 1470 1517
60 Drzewicki Maciej 1467 1535 Przemyśl
105 Komorowa (z) Jan 1465 1536 Sambor
230 Tomicki Piotr 1464 1535 Przemyśl
39 Bończy (z) Leonard 1450 1550 Bończa pow. krasnostawski
133 Łańcuta (z) Jan 1450 1516
97 Kallimach Filip 1437 1496 Dunajów pod Lwowem
203 Skarbimierza, ze Stanisław 1425 1431 Przemyśl
259 Żórawicy, z Marcin 1422 1460
55 Długosz Jan 1415 1480 Lwów
199 Sanoka, z Grzegorz 1407 1477 Dunajów pod Lwowem
29 Benedykt Polak --- 1250 1250 Kijów
209 Sobieski Jan III