Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
179 Pieniążek Krzysztof 1575 1625 [niesprecyzowane]
35 Birkowski Szymon 1574 1626 Zamość
46 Chlebowski Wawrzyniec 1550 1626 Jarosław
174 Petrycy Sebastian 1554 1626 Lwów
36 Błażewski Marcin 1550 1628 Przemyśl
256 Żabczyc Jan Z. 1625 1629 ziemia czerwieńska
222 Szymonowic Szymon 1558 1629 Zamość
232 Turnowski Jan 1567 1629 Beresteczko
254 Zimorowic Szymon 1608 1629
126 Lipski Andrzej 1572 1631 Łuck
948 Mościsk (z) Mikołaj 1559 1632 Lwów
141 Maskiewicz Samuel 1580 1633 Lwów
206 Smotrycki Melecjusz 1578 1633 Kijów
216 Sykst Erazm 1570 1635 Lwów
34 Birkowski Fabian 1566 1636 Chocim
122 Leszczyński Rafał 1579 1636 Bełz
125 Ligęza Mikołaj Spytek 1562 1637 Rzeszów
241 Wielewicki Jan 1566 1639 Lwów
118 Kunicki Wacław 1580 1640 Zamość
136 Łubieński Stanisław 1573 1640 Łuck
173 Petrycy Jan Innocenty 1592 1641
233 Twardowski Kasper 1592 1641 Lwów
91 Jagodyński Stanisław Serafin 1594 1644 Dobromil
54 Dembołęcki Wojciech 1585 1646 Lwów
208 Sobieski Jakub (starszy) 1588 1646 Lwów
45 Chełchowski Henryk 1625 1647 Łuck
145 Mohyła (Mohiła) Piotr 1596 1647 Kijów
197 Sakowicz Kasjan 1576 1647 Kijów
220 Szemberg Teofil 1625 1648 Żółte Wody (?)
177 Piasecki Paweł 1579 1649 Kamieniec [Podolski]