Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
741 Cięglewicz Edmund Żegota 1862 1928 Sambor
863 Przybyszewski Stanisław 1868 1927 Kijów
748 Daniłowski Gustaw 1872 1927 Lwów
777 Grossek-Korycka Maria 1868 1926 Kijów
833 Mickiewicz Władysław 1838 1926 Lwów
772 Gnatowski Jan 1855 1925 Lwów
835 Morawski Kazimierz Dzierżykraj 1852 1925 Lwów
841 Niewiadomska Cecylia 1855 1925 Kijów
879 Rychter Józef Hieronim (Jarosz) 1860 1925 Lwów
828 Mańkowski Aleksander 1855 1924 Mańków pow. Bałta
867 Rapacki Wincenty 1840 1924 Lwów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
908 Tretiak Józef 1841 1923 Lwów
942 Żmijewska Eugenia 1865 1923 Kijów
788 Jaroń Jan Nikodem 1881 1922 Lwów
809 Koźmian Stanisław (młodszy) 1836 1922 Dobrzechów
815 Krzyżanowska Natalia 1858 1922 Lwów
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
906 Tenner Juliusz 1861 1922 Lwów
710 Antoniewicz Jan Bołoz 1858 1922 Lwów
755 Drzewiecki Konrad Mieczysław 1871 1922 Lwów
787 Janowski Ludwik 1878 1921 Kijów
805 Korzeniowski Józef 1863 1921 Lwów
819 Leszczyński Edward 1880 1921
838 Niedźwiedzka Zofia 1872 1921
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
872 Rogoszówna Zofia 1882 1921
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów