Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności: