Id [z-a]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
87 Herburt Jan Szczęsny 1567 1616 Dobromil
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
868 Rapacki Wincenty (syn) 1865 1943 Kijów
867 Rapacki Wincenty 1840 1924 Lwów
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
864 Ptaszycki Stanisław Ludwik 1853 1933 Lwów
863 Przybyszewski Stanisław 1868 1927 Kijów
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
861 Przewóski Edward 1851 1895 Lwów
860 Przesmycki Zenon 1861 1944 Lwów
86 Herburt Jan 1508 1577 Przemyśl
859 Prażmowska Teresa 1842 1912
858 Porębowicz Edward 1862 1937 Lwów
857 Popławski Jan Ludwik 1854 1908 Lwów
856 Popiel (ojciec) Paweł 1807 1892 Lwów
855 Podwysocki Klemens 1832 1903 Kijów
854 Piniński Leon 1857 1938 Lwów
853 Pini Tadeusz 1872 1937 Lwów
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
851 Pik Franciszek Czcisław 1871 1930 Stryj
850 Pietkiewicz Zenon 1862 1932 Kijów
85 Herbest Benedykt 1531 1593 Lwów
849 Pawlikowski Jan Gwalbert 1860 1939 Lwów
848 Paszkowski Edward 1861 1934 Żytomierz
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
846 Olechowski Gustaw 1784 1959 Kijów
845 Ochorowicz Julian 1850 1917 Lwów
844 Nowiński Józefat 1863 1906
843 Nowicki Franciszek Henryk Siła 1864 1935 Lwów