Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
832 Miciński Tadeusz 1873 1918 Biała Cerkiew
180 Pikarski Adrian 1615 1679 Biała Cerkiew
246 Wujek Jakub 1541 1597 Białogród [nad Dniestrem]
39 Bończy (z) Leonard 1450 1550 Bończa pow. krasnostawski
291 Chołoniecki Ignacy 1740 1823 Bracław
41 Bratkowski Daniel 1635 1702 Bracław
629 Nakwaski Henryk 1800 1876 Bracław
416 Moszczeński Adam 1742 Łupcza (na Wołyniu) Bracław
65 Falimirz Stefan 1550 1550 [brak danych]
70 Gawiński Jan 1622 1684 [brak danych]
100 Kicki Wojciech 1575 1625 [brak danych]
403 Massalska (de Ligne; Potocka) Helena Apolonia 1763 1815 Brody
117 Kuligowski Mateusz Ignacy 1675 1699 Brzozów
292 Chotomski Ferdynand Dienheim 1797 1880 Buczacz
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
522 Żeglicki Arnulf Kazimierz 1697 1766 Chełm
268 Bielski Szymon 1745 1825 Chełm
783 Heyke Leon 1885 1939 Chełm
317 Golański Filip Neriusz (Nereusz) 1753 1824 Chełm
345 Karmowski Kajetan 1744 1820 Chełm
365 Komorowski Wincenty Józef 1765 1809 Chełm
394 Ładowski Remigiusz 1738 1798 Chełm
397 Łopuski Antoni 1747 1785 Chełm
449 Rutkowski Onufry Józef 1746 1815 Chełm
34 Birkowski Fabian 1566 1636 Chocim
37 Bojanowski Jan 1550 1650 Chocim
73 Gniński Jan 1625 1685 Chocim
148 Morsztyn Stanisław 1623 1725 Chocim
178 Piekarski Krzysztof 1650 1650 Chocim