Id: Nazwisko [a-z]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
514 Zabłocki Franciszek Ksawery Mikołaj 1752 1821 Międzyrzec Korecki
515 Zaborowski Tymon 1799 1828 Krzemieniec
516 Zachariasiewicz Grzegorz 1740 1814
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
932 Zahajkiewicz Szczęsny 1861 1917 Lwów
248 Zahorowski Hieronim 1625 1534 Jarosław
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
934 Zaleska Maria Julia 1831 1889 Kamieniec Podolski
935 Zaleski Antoni 1858 1895
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
704 Zaleski Wacław Michał 1799 1849 Lwów
517 Załuski Józef Andrzej (Jędrzej) 1770 1806 Kijów
518 Załuski Józef Bonawentura Ignacy 1787 1866 Lwów
249 Załuski Andrzej Chryzostom 1650 1711 Kijów
519 Zamoyski Andrzej (Jędrzej) 1717 1792 Zamość
250 Zamoyski Jan 1542 1605 Zamość
936 Zapolska Gabriela 1857 1921 Lwów
520 Zatorski Aleksander Paweł Marian 1722 1752 Rzeszów
937 Zawadzki Bronisław 1849 1905 Lwów
705 Zawadzki Władysław 1824 1891 Lwów
251 Zawadzki Kazimierz 1647 1691 Chocim
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
252 Zawisza Krzysztof Stanisław 1666 1721 Żwaniec
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
940 Zieliński Jan Kazimierz 1862 1919 Lwów
941 Zieliński Tadeusz 1859 1944
253 Zimorowic Józef Bartłomiej 1597 1667 Lwów
254 Zimorowic Szymon 1608 1629