Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
532 Boberska Felicja 1825 1889 Lwów
270 Błotnicki Hipolit 1792 1886 Krzemieniec
269 Błędowska (Rottermundowa) z Działyńskich Henrieta 1764 1860 Lwów
36 Błażewski Marcin 1550 1628 Przemyśl
34 Birkowski Fabian 1566 1636 Chocim
35 Birkowski Szymon 1574 1626 Zamość
33 Bieżanowski Stanisław Józef 1628 1693
720 Biernacki Mikołaj 1836 1901 Lwów
267 Bielski Jan 1714 1768 Lwów
268 Bielski Szymon 1745 1825 Chełm
32 Bielski Marcin 1495 1575 Obertyn
531 Bielowski August 1806 1876 Lwów
530 Bielawski Bruno 1831 1861 Lwów
719 Biegeleisen Henryk 1855 1934 Lwów
31 Białobrzeski Marcin 1530 1586 Kamieniec Podolski
30 Białobocki Jan 1600 1661 Krzemieniec
266 Bernatowicz Feliks Aleksander Geisztowt 1786 1836 Krzemieniec
265 Beniowski Maurycy August 1746 1786 Żwaniec
29 Benedykt Polak --- 1250 1250 Kijów
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
717 Bełcikowski Jan 1876 1938 Kamieniec Podolski
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
528 Baworowski Wiktor 1826 1894 Tarnopol (okolice)
715 Bartusówna Maria Miłosława 1854 1885 Lwów
527 Barszczewski Jan 1790 1851
526 Barącz Sadok Wincenty 1814 1892 Lwów
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
28 Baranowicz Łazarz 1595 1693 Kijów
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów