Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
914 Wierzbicki Józef Stanisław 1853 1935 Kijów
915 Wikszemski Mamert 1872 1908 Kijów
916 Windakiewicz Stanisław 1863 1943
917 Wisłocki Władysław 1841 1900 Lwów
918 Wiśniowski Sygurd 1841 1892 Lwów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
921 Wolski Wacław 1867 1928 Kijów
922 Wołodźko Wacław Walery 1831 1904 Lwów
923 Wołowski Michał 1851 1900 Lwów
924 Woroniecki Edward Mikołaj 1886 1960 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949
927 Wysłouch Bolesław 1855 1837 Lwów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
932 Zahajkiewicz Szczęsny 1861 1917 Lwów
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
934 Zaleska Maria Julia 1831 1889 Kamieniec Podolski
935 Zaleski Antoni 1858 1895
936 Zapolska Gabriela 1857 1921 Lwów
937 Zawadzki Bronisław 1849 1905 Lwów
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
94 Jaroszewicz Florian 1694 1771 Zamość
940 Zieliński Jan Kazimierz 1862 1919 Lwów