Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
382 Kublicki Stanisław 1775 1809
387 Leszczyński Stanisław Bogusław 1677 1766
133 Łańcuta (z) Jan 1450 1516
390 Lipiński Józef 1764 1828
391 Lipski Tadeusz Stanisław Kostka 1725 1796
393 Lubomirski Edward Kazimierz 1796 1823
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843
916 Windakiewicz Stanisław 1863 1943
405 Matuszewicz Tadeusz 1765 1819
151 Murinius (Murzyński) Marcin 1575 1575
663 Słowacki Juliusz 1809 1849
155 Niemirycz Krzysztof 1650 1650
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949
935 Zaleski Antoni 1858 1895
680 Terlecka Anna 1810 1835
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
682 Trentowski Bronisław Ferdynand 1808 1869
171 Paprocki Bartłomiej 1543 1614
173 Petrycy Jan Innocenty 1592 1641
941 Zieliński Tadeusz 1859 1944
686 Walewski Antoni 1805 1876
945 Groicki Bartłomiej 1519 1605
947 Kochanowski Jan 1530 1584
693 Wiślicki Józef Mikołaj 1804 1887
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
446 Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula 1705 1753
191 Radymiński Marcin 1610 1664
193 Rubinkowski Jakub Kazimierz 1625 1749
194 Ruszel Franciszek Paweł 1593 1658
712 Balicki Antoni Euzebiusz 1882 1956