Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
222 Szymonowic Szymon 1558 1629 Zamość
110 Kraiński Krzysztof 1556 1618 Łaszczów
174 Petrycy Sebastian 1554 1626 Lwów
176 Pętkowski Kasper 1554 1612 Jarosław
27 Artomiusz Piotr 1552 1609 Bełz
120 Laterna Marcin 1552 1598 Lwów
219 Szczerbic Paweł 1552 1609 Lwów
128 Lubieniecki Andrzej (starszy) 1551 1623 Hoszcza
134 Łaszcz Marcin 1551 1615 Dynów
166 Orzelski Jan 1551 1612 Sicz
36 Błażewski Marcin 1550 1628 Przemyśl
37 Bojanowski Jan 1550 1650 Chocim
46 Chlebowski Wawrzyniec 1550 1626 Jarosław
65 Falimirz Stefan 1550 1550 [brak danych]
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
99 Kęt (z) Walenty 1550 1550 Przemyśl
160 Niszczycki Krzysztof 1550 1500 Bełz
164 Orszak Grzegorz 1550 1550 Dubiecko
218 Szarzyński Sęp Mikołaj 1550 1581 Przeworsk
258 Żółkiewski Stanisław 1547 1620 Kijów
101 Klonowic Sebastian Fabian 1545 1602 Zamość
171 Paprocki Bartłomiej 1543 1614
250 Zamoyski Jan 1542 1605 Zamość
82 Grodzicki Stanisław 1541 1613 Lwów
182 Pociej Hipacy 1541 1613 Włodzimierz
246 Wujek Jakub 1541 1597 Białogród [nad Dniestrem]
946 Herbest Jan 1540 1601 Lwów
217 Syreński Szymon 1540 1611 Lwów
210 Solikowski Jan Dymitr 1539 1603 Lwów
161 Oczko Wojciech 1537 1599 Lwów (okolice)