Id: Nazwisko [a-z]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
506 Wiśniowski Franciszek Salezy 1775 1807 Poczajów
507 Witoszyński Ignacy 1746 1809 Satanów
694 Witwicki Stefan 1802 1847 Krzemieniec
245 Witwicki Stanisław Jan 1630 1697 Kijów
508 Włodek Ignacy 1723 1780 Krzemieniec
695 Wodzicki Kazimierz 1816 1889 Olejów pow. złoczowski
509 Wodzicki Stanisław 1764 1843 Lwów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
921 Wolski Wacław 1867 1928 Kijów
510 Wolski Konstanty 1762 1810 Międzyrzec Korecki
922 Wołodźko Wacław Walery 1831 1904 Lwów
923 Wołowski Michał 1851 1900 Lwów
697 Worcell Stanisław Gabriel 1799 1857 Krzemieniec
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
511 Woronicz Jan Paweł 1757 1829 Ostróg
924 Woroniecki Edward Mikołaj 1886 1960 Lwów
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
700 Wróblewski Walerian 1809 1877 Krzemieniec
246 Wujek Jakub 1541 1597 Białogród [nad Dniestrem]
512 Wybicki Józef Rufin 1747 1822 Bar
247 Wydżga Jan Stefan 1625 1685 Łuck
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949
927 Wysłouch Bolesław 1855 1837 Lwów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
513 Wyszkowski Michał 1770 1829 Sokołów pow. stryjski