Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
731 Brzozowski Stanisław Korab 1873 1901 Lwów
732 Brzozowski Wincenty Korab 1877 1941 Lwów
729 Bruner Ludwik 1871 1913 Lwów
728 Brückner Aleksander 1856 1939 Lwów
727 Bruchnalski Wilhelm 1859 1938 Lwów
944 Broniewski Marcin (II) 1575 1625 Sądowa Wisznia
280 Brodziński Andrzej Ksawery 1786 1812 Lwów
279 Brodowski Samuel 1725 1776 Kamieniec Podolski
726 Brodowski Feliks 1864 1934 Równe
41 Bratkowski Daniel 1635 1702 Bracław
725 Brandowski Stanisław 1864 1935 Lwów
40 Boym Michał Piotr 1614 1659
724 Bośniacka Elżbieta 1837 1875 Helenówka gub. kijowska
278 Boscamp-Lasopolski Karol Adolf 1775 1794 Jazłowiec
277 Borusławski Józef 1739 1837
276 Borowski Franciszek 1712 1790 Lwów
534 Borkowski Dunin Aleksander (Leszek) 1811 1896 Lwów
535 Borkowski Dunin Józef 1809 1843 Lwów
275 Borkowski Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin 1782 1850 Lwów
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
274 Boreyko Wacław 1764 1854 Wysock
273 Borch Michał Jan 1751 1810 Bełz
39 Bończy (z) Leonard 1450 1550 Bończa pow. krasnostawski
38 Bolestraszycki-Świętopełk Samuel 1625 1675 Przemyśl
722 Bojko Jakub 1857 1943 Lwów
37 Bojanowski Jan 1550 1650 Chocim
271 Bogusławski Józef Konstanty 1754 1819 Międzyrzec [Korecki]
272 Bogusławski Wojciech 1757 1829 Lwów
721 Bogacki Feliks 1847 1916 Równe
533 Bochwic Florian 1799 1856 Kijów