Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
67 Fredro Andrzej Maksymilian 1620 1697 Lwów
280 Brodziński Andrzej Ksawery 1786 1812 Lwów
260 Żydowski Andrzej Jan 1675 1721 Sambor (okolice)
603 Koźmian Andrzej Edward 1804 1864 Dobrzechów
249 Załuski Andrzej Chryzostom 1650 1711 Kijów
128 Lubieniecki Andrzej (starszy) 1551 1623 Hoszcza
519 Zamoyski Andrzej (Jędrzej) 1717 1792 Zamość
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
102 Kochanowski Andrzej 1618 1667 Lwów
115 Krzycki Andrzej 1482 1537 Przemyśl
126 Lipski Andrzej 1572 1631 Łuck
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
226 Taranowski Andrzej 1575 1575 Halicz
238 Wargocki Andrzej 1575 1620
240 Węgierski Andrzej 1600 1649
244 Wiszowaty Andrzej 1608 1678 Haliczany
763 Galica Andrzej 1873 1945 Lwów
523 Żółkowski Alojzy Gonzaga Fortunat 1777 1822 Lwów
312 Feliński Alojzy 1771 1820 Krzemieniec
428 Osiński Alojzy 1770 1842 Krzemieniec
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
842 Nossig Alfred 1863 1943 Lwów
432 Ożga Aleksy Andrzej 1712 1771 Lwów
520 Zatorski Aleksander Paweł Marian 1722 1752 Rzeszów
534 Borkowski Dunin Aleksander (Leszek) 1811 1896 Lwów
287 Chodkiewicz Aleksander 1776 1838 Żytomierz
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
565 Fredro Aleksander 1793 1876 Lwów
825 Łucki Aleksander 1885 1931 Lwów
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)