Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
891 Starzeński Leopold 1835 1904 Jajkowce pow. żydaczowski
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
899 Szembekowa Maria 1862 1937 Beńkowa Wisznia
90 Jabłonowski Jan Stanisław 1669 1731 Halicz
900 Szukiewicz Maciej 1870 1943 Rzeszów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
904 Tarnowski Stanisław 1837 1917 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
906 Tenner Juliusz 1861 1922 Lwów
907 Tokarzewicz Józef 1841 1919 Kijów
908 Tretiak Józef 1841 1923 Lwów
909 Turczyński Juliusz 1833 1913 Stanisławów
91 Jagodyński Stanisław Serafin 1594 1644 Dobromil
910 Urbański Aureli Napoleon 1844 1901 Lwów
911 Wasilewski Zygmunt 1865 1948 Lwów
912 Weyssenhoff Józef 1860 1932 Kijów
913 Wieniawski Julian 1834 1912 Hniszów pow. chełmski