Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
758 Dzierżkówna Natalia 1861 1931
836 Mrozowicka Zofia 1862 1917 Lwów
850 Pietkiewicz Zenon 1862 1932 Kijów
858 Porębowicz Edward 1862 1937 Lwów
899 Szembekowa Maria 1862 1937 Beńkowa Wisznia
940 Zieliński Jan Kazimierz 1862 1919 Lwów
741 Cięglewicz Edmund Żegota 1862 1928 Sambor
773 Godlewska Ludwika 1863 1901 Lwów
789 Jaroszyński Tadeusz Ewaryst 1863 1917 Lwów
805 Korzeniowski Józef 1863 1921 Lwów
822 Lutosławski Wincenty 1863 1954 Lwów
842 Nossig Alfred 1863 1943 Lwów
844 Nowiński Józefat 1863 1906
870 Rodziewiczówna Maria 1863 1944 Jazłowiec
916 Windakiewicz Stanisław 1863 1943
754 Drogoszewski Aureli 1863 1943 Kijów
839 Niedźwiedzki Zygmunt 1864 1915
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
843 Nowicki Franciszek Henryk Siła 1864 1935 Lwów
880 Rzewuski Stanisław 1864 1913
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
725 Brandowski Stanisław 1864 1935 Lwów
726 Brodowski Feliks 1864 1934 Równe
786 Jabłonowski Władysław 1865 1956 Lwów
868 Rapacki Wincenty (syn) 1865 1943 Kijów
874 Rolle Michał 1865 1932 Lwów
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
911 Wasilewski Zygmunt 1865 1948 Lwów
942 Żmijewska Eugenia 1865 1923 Kijów