Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
828 Mańkowski Aleksander 1855 1924 Mańków pow. Bałta
867 Rapacki Wincenty 1840 1924 Lwów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
772 Gnatowski Jan 1855 1925 Lwów
835 Morawski Kazimierz Dzierżykraj 1852 1925 Lwów
841 Niewiadomska Cecylia 1855 1925 Kijów
879 Rychter Józef Hieronim (Jarosz) 1860 1925 Lwów
777 Grossek-Korycka Maria 1868 1926 Kijów
833 Mickiewicz Władysław 1838 1926 Lwów
863 Przybyszewski Stanisław 1868 1927 Kijów
748 Daniłowski Gustaw 1872 1927 Lwów
806 Kotarbiński Józef 1849 1928 Lwów
823 Łoś Jan 1860 1928 Lwów
827 Maliszewski Edward 1875 1928 [niesprecyzowane]
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
921 Wolski Wacław 1867 1928 Kijów
939 Zdziarski Stanisław 1878 1928 Lwów
741 Cięglewicz Edmund Żegota 1862 1928 Sambor
769 Glass Grzegorz 1869 1929 Lwów
779 Gruszecki Artur 1852 1929 Lwów
790 Jasieński Feliks 1861 1929 Lwów
794 Kallenbach Józef 1861 1929 Lwów
807 Kowerska Zofia 1845 1929 Łabunie k. Zamościa
817 Kuraś Ferdynand 1871 1929 Kołomyja
795 Kamieński Gustaw 1848 1930 Kijów
813 Krzemieniecka Anna 1866 1930 Kijów
851 Pik Franciszek Czcisław 1871 1930 Stryj
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
761 Finkel Ludwik 1858 1930 Lwów