Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
452 Rzewuski Seweryn 1747 1811 Sielec k. Chełma
551 Dembowski Leon 1789 1878 Sieniawa
301 Czartoryski Adam Kazimierz 1734 1823 Sieniawa
357 Kłokocki Stanisław Kostka 1763 1831 Sieniawa
389 Linowski Aleksander 1760 1820 Sieniawa
505 Wirtemberska z Czartoryskich Maria Anna 1768 1854 Sieniawa
433 Perzyna Ludwik 1742 1812 Skałka
831 Metelicki Michał Koroway 1855 1891 Sławuta
455 Sanguszko Eustachy 1768 1844 Sławuta
294 Chrząszczewski Antoni Robert Felicjan 1770 1851 Smerdłyków pow. humański
295 Cieszkowski Ludwik 1750 1810 Smotryczówka
605 Kraszewski Kajetan 1827 1896 Sokal
167 Ostroróg Jan (II) 1565 1622 Sokal
513 Wyszkowski Michał 1770 1829 Sokołów pow. stryjski
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
909 Turczyński Juliusz 1833 1913 Stanisławów
746 Czubek Jan 1849 1932 Stanisławów
851 Pik Franciszek Czcisław 1871 1930 Stryj
734 Bystroń Jan 1860 1902 Stryj
587 Jeżowski Józef 1798 1855 Tahańcza pow. kaniowski
646 Poniatowska Dionizja 1816 1868 Tahańcza pow. kaniowski
524 Antoniewicz Bołoz Karol 1807 1852 Tarnopol
281 Buczyński Wincenty 1789 1853 Tarnopol
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
669 Stęczyński Bogusz Zygmunt Maciej 1814 1890 Tarnopol
528 Baworowski Wiktor 1826 1894 Tarnopol (okolice)
672 Suffczyński Kajetan 1807 1873 Tartaków pow. bełski
190 Przypkowski Samuel 1592 1670 Toporyszcze pod Żytomierzem
323 Hulewicz Benedykt 1750 1817 Tulczyn