Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
403 Massalska (de Ligne; Potocka) Helena Apolonia 1763 1815 Brody
65 Falimirz Stefan 1550 1550 [brak danych]
70 Gawiński Jan 1622 1684 [brak danych]
100 Kicki Wojciech 1575 1625 [brak danych]
291 Chołoniecki Ignacy 1740 1823 Bracław
41 Bratkowski Daniel 1635 1702 Bracław
629 Nakwaski Henryk 1800 1876 Bracław
416 Moszczeński Adam 1742 Łupcza (na Wołyniu) Bracław
39 Bończy (z) Leonard 1450 1550 Bończa pow. krasnostawski
246 Wujek Jakub 1541 1597 Białogród [nad Dniestrem]
832 Miciński Tadeusz 1873 1918 Biała Cerkiew
180 Pikarski Adrian 1615 1679 Biała Cerkiew
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
104 Kochowski Wespazjan 1633 1700 Beresteczko
142 Michałowski Jakub 1612 1663 Beresteczko
149 Morsztyn Zbigniew 1622 1689 Beresteczko
163 Opaliński Krzysztof 1609 1655 Beresteczko
185 Potocki Wacław 1621 1696 Beresteczko
232 Turnowski Jan 1567 1629 Beresteczko
899 Szembekowa Maria 1862 1937 Beńkowa Wisznia
273 Borch Michał Jan 1751 1810 Bełz
27 Artomiusz Piotr 1552 1609 Bełz
95 Jemiołowski Mikołaj 1620 1693 Bełz
122 Leszczyński Rafał 1579 1636 Bełz
383 Kuropatnicki Ewaryst Andrzej 1730 1788 Bełz
160 Niszczycki Krzysztof 1550 1500 Bełz
147 Morsztyn Jan Andrzej 1621 1693 Baturyn
512 Wybicki Józef Rufin 1747 1822 Bar
109 Kostyn (Costin) Miron 1633 1691 Bar
181 Pilsztynowa Regina Salomea 1718 1760 Bar